Adamant Renewables & Rooftop Energy tekenen samenwerkingsovereenkomst

Adamant Renewables en Rooftop Energy hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide ondernemingen gaan nauw met elkaar samenwerken bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe zonne-energieprojecten in Nederland. Adamant is vooral actief in het ontwikkelen van nieuwe projecten en beschikt over een breed netwerk van klanten. Rooftop Energy zal zich binnen dit samenwerkingsverband vooral bezighouden met de realisatie en financiering van projecten die gezamenlijk worden geëxploiteerd. De ondernemingen willen de komende 3 jaar samen circa 50 MWp aan nieuw zonne-energieprojecten ontwikkelen en realiseren. Naar verwachting zullen de eerste 3 projecten voor het jaareinde operationeel zijn.

Over Adamant Renewables

Adamant Renewables richt zich op een brede toepassing van zonne-energie op de commerciële en industriële markt. Adamant Renewables beweegt zich hierbij niet enkel binnen de traditioneel gebaande paden, maar zet zich ook in voor de ontwikkeling van projecten met gemengd grondgebruik, drijvende zonneparken en carports. De grootschalige toepasbaarheid van zonnestroom in Nederland neemt inmiddels een hoge vlucht en Adamant Renewables draagt bij aan deze trend door dagelijks haar brede kennis en ervaring op het gebied van zonnestroom in te zetten voor de realisatie van succesvolle projecten in Nederland. Adamant Renewables is ervan overtuigd dat de samenwerking met Rooftop Energy uitstekend past bij de volgende fase in de uitbouw van haar ontwikkel-, financierings- en exploitatiestrategie.

Over Rooftop Energy

Rooftop Energy biedt oplossingen voor bedrijven en instellingen met duurzaamheidsuitdagingen, inclusief financiering. Rooftop Energy heeft sinds 2011 circa 175 zonne-installaties gerealiseerd en is een van de grootste ontwikkelaars en exploitanten van zonne-energiecentrales in Nederland. Rooftop Energy verzorgt het gehele traject, van ontwerp, financiering, voorbereiding, installatie en beheer. Zo ontzorgt het zijn klanten volledig, terwijl ze een drievoudig rendement behalen: sociaal, promotioneel en financieel, zonder dat er investeringen nodig zijn. Naast de grote zonnesystemen op daken ontwikkelt Rooftop Energy ook grondgerelateerde projecten, zoals parkeeroverkappingen of een zonnecentrale voor een afvalopslag. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam en heeft circa 30 medewerkers. Rooftop Energy is een belang van NPM Capital.