Cookies

Dit Cookiebeleid is een integraal onderdeel van het Privacybeleid van het platform "ADAMANT REPOWER" aangeboden door Adamant Renewables Holding, S.L., bestaande uit een website en een mobiele applicatie (hierna gezamenlijk het "Platform").

Om de navigatie door het Platform te vergemakkelijken, deelt Adamant Renewables Holding, S.L. (hierna "Adamant"), als eigenaar van het Platform, met maatschappelijke zetel te C/ José Echegaray 18, 28232, Las Rozas de Madrid, u hierbij mee dat het gebruik maakt van cookies of andere middelen voor de opslag en het ophalen van gegevens met een soortgelijke functionaliteit (hierna "Cookies").

In ieder geval informeren wij u dat Adamant verantwoordelijk is voor de Cookies en voor de verwerking van de gegevens die via zijn eigen Cookies worden verkregen, waarbij hij beslist over het doel, de inhoud en het gebruik van de verwerking van de verzamelde informatie.

In dit verband, en om u alle informatie te garanderen die nodig is om correct te browsen, geven wij u de volgende informatie over wat cookies zijn, welke soorten cookies worden gebruikt op ons Platform, en hoe ze kunnen worden geconfigureerd of uitgeschakeld.

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload wanneer deze een website of app bezoekt.

Cookies zijn essentieel voor de werking van het internet, aangezien zij technische oplossingen bieden die de gebruiker in staat stellen om door de verschillende apps of websites te browsen; zij kunnen de apparatuur/het apparaat van de gebruiker niet beschadigen en kunnen worden gebruikt om eventuele fouten in de werking van het Platform op te sporen en op te lossen. Zij kunnen ook worden gebruikt voor reclame- of analysedoeleinden.

2. GEBRUIK VAN COOKIES DOOR ADAMANT

Door het Platform te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik van dit type Cookies op uw apparaten. Als u Cookies uitschakelt, is uw ervaring mogelijk niet optimaal en werken sommige van de op het Platform beschikbare functies niet.

Adamant gebruikt met name first party cookies en third party cookies van derde bedrijven voor de hieronder beschreven specifieke doeleinden. Als wij in de toekomst andere cookies gebruiken om betere diensten te kunnen verlenen, wordt u daarover geïnformeerd.

  • (i) Technische cookies .

Dit zijn die welke de gebruiker in staat stellen door het Platform te bladeren en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer en de datacommunicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot de verschillende zones, het controleren van fraude in verband met de veiligheid van de dienst, het tellen van bezoeken met het oog op de facturering van softwarelicenties waarmee een dienst (website, platform of toepassing) kan werken, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor het uitzenden van video's of geluid of het mogelijk maken van dynamische inhoud (bijvoorbeeld het laden van tekst of afbeeldingen).

Adamant heeft uw toestemming niet nodig om dit soort cookies op uw apparaat te installeren, aangezien ze noodzakelijk zijn om de functies van het Platform te activeren, en het gebruik ervan is gebaseerd op de noodzaak om de gevraagde diensten te leveren. Aangezien ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site of de App, worden deze Cookies standaard geactiveerd en kunnen ze niet worden geweigerd of gedeactiveerd.

  • (ii) Personalisatie cookies

Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie te onthouden zodat de gebruiker toegang krijgt tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen onderscheiden van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal te tonen resultaten wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de dienst afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang heeft tot de dienst of de regio van waaruit hij toegang heeft tot de dienst, enz.

Als het de gebruiker zelf is die deze functies kiest (bijvoorbeeld als hij de taal van een website selecteert door op het pictogram met de vlag van het desbetreffende land te klikken), zullen de cookies worden beschouwd als een specifieke dienst die door de gebruiker is aangevraagd en dus uitsluitend worden gebruikt voor het gekozen doel en zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Meer informatie over deze Cookies vindt u hieronder.

PERSONALISATIECOOKIES

Houder

Aanvullende informatie

Duur

Google

13 maanden

LinkedIn

Cookiebeleid | LinkedIn

1 jaar

  • (iii) Analytische of meetcookies.

Analytische cookies helpen de eigenaars van het Platform te begrijpen hoe bezoekers met het Platform omgaan door informatie in een geaggregeerde vorm te verzamelen en te verstrekken.

De door deze Cookies verkregen informatie vormt waarschijnlijk geen risico voor de privacy van de gebruikers, aangezien deze in geaggregeerde vorm wordt geanalyseerd met het oog op het verkrijgen van statistieken en rapporten waarmee de werking van het Platform kan worden verbeterd.

Meer informatie over deze Cookies vindt u hieronder. 

Onder de gebruikte analytische Cookies zijn die van Google Analytics via Firebase. Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies. Meer informatie over de cookies van Firebase en Google Analytics vindt u hier:.

ANALYTISCHE OF MEETCOOKIES

Houder

Aanvullende informatie

Duur

Google Analytics en Google Tag Manager

15 maanden

LinkedIn

Cookiebeleid | LinkedIn

1 jaar

Hotjar

1 jaar

Actieve campagne

Privacybeleid - ActiveCampaign

1 jaar

  • (iv) Reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van eventuele reclamecampagnes te helpen meten. Ze onthouden dat een gebruiker een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders.

Meer informatie over deze Cookies vindt u hieronder.

RECLAMECOOKIES

Houder

Aanvullende informatie

Duur

Google Advertenties

13 maanden

LinkedIn

Cookiebeleid | LinkedIn

1 jaar

Facebook

15 maanden

3. HOE LANG WORDEN COOKIES BEWAARD?

Adamant slaat cookies voor verschillende perioden op, afhankelijk van het gebruik ervan.

  • Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen totdat u het Platform verlaat of totdat u uw webbrowser of toepassing afsluit.
  • Persistente cookies worden opgeslagen voor een vaste periode, gedefinieerd in de cookie, en zorgen ervoor dat het Platform het apparaat opnieuw herkent, wanneer de gebruiker terugkeert naar diezelfde site of app, op dat apparaat.

De specifieke duur van elk cookie wordt in dit cookiebeleid vermeld.

In ieder geval is de gegeven toestemming 12 maanden geldig. Zodra deze periode is afgelopen, zal een nieuwe toestemming worden gevraagd bij het gebruik van ons Platform.

4. INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN

De gegevens worden doorgaans verwerkt door dienstverleners binnen de Europese Economische Ruimte of in landen waarvan is verklaard dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Er kunnen ook internationale overdrachten van gegevens aan derden plaatsvinden, waarvoor Adamant de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zal gebruiken als waarborg voor die overdrachten naar landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. In elk geval zullen derden met wie bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld, vooraf de vaststelling van passende technische en organisatorische maatregelen voor de correcte bescherming van die gegevens hebben geaccrediteerd.

Adamant verkoopt in geen geval klantgegevens aan derden.

U kunt informatie vinden over overdrachten naar derde landen die, indien van toepassing, worden uitgevoerd door de in dit Cookiebeleid genoemde derden in hun overeenkomstige beleid.

5. HOE KAN IK MIJN TOESTEMMINGSVOORKEUREN BEHEREN?

U kunt de optionele cookie-categorieën aanpassen door op de knop cookie-instellingen hieronder te klikken:

6. HOE U COOKIES KUNT ACCEPTEREN, WEIGEREN, BLOKKEREN OF VERWIJDEREN

Het is meestal mogelijk om uw browser te stoppen met het accepteren van cookies, of om te stoppen met het accepteren van cookies van een bepaalde website.

Met alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. U vindt deze instellingen in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn, of u kunt ook de "Help"-optie in uw browser gebruiken voor meer details.

a) Als u Microsoft Edge gebruikt, vindt u de optie in het menu Instellingen > Cookies en sitetoestemmingen > Cookies en sitegegevens beheren en verwijderen. Ga hiervoor naar:

Om rechtstreeks toegang te krijgen, kunt u ook het volgende adres kopiëren: edge://settings/content/cookies

b) Als u Firefox gebruikt, vindt u de optie in het menu Extra > Opties > Privacy > Cookies. Ga voor meer informatie naar:

https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-#w_configurar-las-cookies

c) Als u Chrome gebruikt, vindt u de optie in de sectie Opties > Geavanceerde opties > Privacy. Meer informatie:

d) Als u Opera gebruikt, kunt u in de optie Beveiliging en privacy de browser configureren. Ga voor meer informatie naar:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

e) Als u Safari gebruikt, vindt u de optie in het menu Voorkeuren/Privacy. Meer informatie is te vinden op:

http://support.apple.com/kb/HT...

7. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS EN AANVULLENDE INFORMATIE

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Adamant, alsmede over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in ons Privacybeleid.

U kunt ook contact opnemen met Adamant via het e-mailadres privacy@adamantrenewables.com indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: Januari 2023.

Copyright © 2023 ADAMANT RENEWABLES HOLDING, S.L. Alle rechten voorbehouden.